Illuka Vald Illuka Kool Kurtna Noortekeskus
 
Illuka Vald
Teksti suurus: a a a

Hajaasustuse programm

Hajaasustuse programmi taotlusvooru avamine

 

Ida-Viru Maavalitsus teatab, et  08.04.2017 avatakse hajaasustuse programmi 2017. a  taotlusvoor järgmistes Ida-Viru maakonna valdades: Aseri, Kohtla, Illuka, Sonda, Vaivara, Mäetaguse, Avinurme, Lohusuu, Lüganuse, Iisaku, Toila ja Jõhvi. Programmis osaleda soovivad isikud saavad taotlusi esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele kuni  09.06.2017.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

 

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad programmi nõuetele. Nõuded taotlejale ja kaastaotlejale, toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on sätestatud riigihalduse ministri 28.03.2017 käskkirjas nr 052  „Hajaasustuse programmi 2017. a programmdokument“, mis on kättesaadav EAS-i http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/ ja Ida-Viru Maavalitsuse http://ida-viru.maavalitsus.ee/hajaasustuse-programm veebilehel.  Nimetatud veebilehtedel on olemas ka taotlusvormid ja muud vajalikud juhendmaterjalid. Hajaasustuse programmi kontaktisikud valdades on avaldatud Ida-Viru Maavalitsuse veebilehel.

 

 

Kontaktisikud:


Aseri Vallavalitsus: Liivi Vares 3351495, 53053063, liivi@aserivv.ee
Kohtla Vallavalitsus: Margit Juuse 3373348, 53024111, margit.juuse@kohtlavv.ee
Illuka Vallavalitsus: Ervin Metsatalu 3323648, 5172605, ervin.metsatalu@illuka.ee
Sonda Vallavalitsus: Aivo Hannus 3355222, 55537224, aivo.hannus@sonda.ee
Iisaku Vallavalitsus: Piret Anvelt 3372735, 58866864, piret.anvelt@iisaku.ee
Vaivara Vallavalitsus: Jaan Metsis 3929012, 5173150,  jaan.metsis@vaivara.ee
Mäetaguse Vallavalitsus: Aigi Kullerkupp 3366920, 53005031, aigi.kullerkupp@maetaguse.ee
Avinurme Vallavalitsus: Arvi Liiv 3397442, 53418723, arvi@avinurme.ee
Lohusuu Vallavalitsus: Tiiu Puu 3323668, 5655821, tiiu.puu@lohusuuvv.ee
Lüganuse Vallavalitsus: Krisli Kaldaru 3325872,  krisli.kaldaru@lyganuse.ee
Jõhvi Vallavalitsus: Eimar Aidma  336 3779, 53035771, eimar.aidma@johvi.ee
Toila Vallavalitsus: Mehis Luus, 335 8101,5209403,  mehis.luus@toila.ee
Ida-Viru Maavalitsus : Galina Paaps 3321228, galina.paaps@ida-viru.maavalitsus.ee,
Tiit Toos 3321263, tiit.toos@ida-viru.maavalitsus.ee

 

 

 

Dokumendid:

 

1. Hajaasustuse programmi 2017. a programmdokument

2. Taotlusvorm 2017

3. Eelarve vorm 2017

4. Kanalisatsioonisüsteemdie valdkonna projekti tegevuste kirjeldus 

5. Juurdepääsuteede valdkonna projekti tegevuste kirjeldus

6. Autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna projekti tegevuste kirjeldus

7. Hajaasustuse  programmi taotluste menetlemise komisjoni liikmete nimetamine

8. Hajaasustuse programmi toetajate kinnitamine 2017.a.

9. Toetuse kasutamise aruanne 2017.a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eelmised aastad:

Hajaasustuse programm  2014

Hajaasustuse programm  2015

Hajaasustuse programm   2016