Illuka Vald Illuka Kool Kurtna Noortekeskus
 
Illuka Vald
Teksti suurus: a a a

Haldusreform

ALAJÕE VALLA, IISAKU VALLA, ILLUKA VALLA, MÄETAGUSE VALLA JA TUDULINNA VALLA ÜHINEMISLEPING
ALAJÕE VALLA, IISAKU VALLA, ILLUKA VALLA, MÄETAGUSE VALLA JA TUDULINNA VALLA ÜHINEMISLEPINGU SELETUSKIRI
ДОГОВОР ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ ВОЛОСТИ АЛАЙЫЭ, ВОЛОСТИ ИЙЗАКУ, ВОЛОСТИ ИЛЛУКА, ВОЛОСТИ МЯЭТАГУЗЕ И ВОЛОСТИ ТУДУЛИННА
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ДОГОВОРУ ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ ВОЛОСТИ АЛАЙЫЭ, ВОЛОСТИ ИЙЗАКУ, ВОЛОСТИ ИЛЛУКА, ВОЛОСТИ МЯЭТАГУЗЕ И ВОЛОСТИ ТУДУЛИННА