Illuka Kool

Illuka lasteaed-põhikool

Teksti suurus: a a a

Hoolekogu

Illuka Kooli hoolekogu

 

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, mille ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja (kohalik omavalitsus), õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. 

 

Hoolekogu moodustamine ja töö toimub vallavalitsuse poolt kehtestatud „Illuka Kooli hoolekogu moodustamise ja töökorra“ alusel. 

 

Õpilasel ja vanemal on õigus pöörduda kooli hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral.


 

 

Illuka Kooli hoolekogusse kuuluvad:

 

  • Helin Metsatalu - hoolekogu esimees - lasteaia lapsevanemate esindaja;

  • Tiit Grinfeld - hoolekogu aseesimees - lasteaia lapsevanemate esindaja;

  • Monika Tinno - hoolekogu sekretär - põhikooli lapsevanemate esindaja;

  • Reet Ernits - põhikooli õppenõukogu esindaja;

  • Airit Vaitmaa - lasteaia õpetajate esindaja;

  • Vitali Zapletnjuk - põhikooli lapsevanemate esindaja;

  • Mari-Ann Vinkler - põhikooli lapsevanemate esindaja;

  • Oleg Kuznetsov - vallavalitsuse esindaja. 

 

 

    Hoolekogu esimees ootab kooli ja lasteaiaga seonduvaid küsimusi e-mailile      hoolekogu@illuka.edu.ee