Illuka Kool

Illuka lasteaed-põhikool

Teksti suurus: a a a

Huvitegevus

 
 
 

2017/2018 õppeaasta ettevõtmiste kava leiad siit

 

Toetame oma koolis õpilaste iseseisvust, omaalgatust ja aktiivsust. Soovime, et tänu kooli huvitegevusele oleks noorel võimalus kogeda eduelamust ning tunnustust, mis võib kaasa tuua õppeedukuse või enesehinnagu tõusu. Tutvustame põnevaid vaba aja veetmise viise, viime läbi arendavaid huviringe ja korraldame praktilisi kogemusõppel ja aktiivsel kaasamisel põhinevaid üritusi!

Erinevas vanusegrupis õpilased saavad osaleda tantsuringis, spordiringis, noore päästja ringis, muusikaringis, pilliringis, eesti keele ringis, vene keele ringis, inglise keele ringis. Täpsema info ja toimumisajad leiad huviringide õppeaasta kavast.
Ettepanekuid huvitegevuse arendamiseks Illuka Koolis ootab meie huvi-ja projektijuht nii õpilastelt, lastevanematelt kui teistelt kogukonnaliikmetelt.


Kontakt: Teivi Gabriel 
e-post: huvijuht@illuka.edu.ee