Illuka Kool

Illuka lasteaed-põhikool

Teksti suurus: a a a

INNOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“

„Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“; TAT kood: 2014-2020.1.02.001002.02.15-0002

 

http://www.innove.ee/et/organisatsioonist/programmid-ja-projektid/taiendusope/projektitoetused-/yldhariduskooli-koolipohise-koolimeeskonna-opiyritused

 

 Eesti hariduspoliitika lähtub kaasava hariduse põhimõttest, kus õpetajate ja tugispetsialistide ülesanne on toetada iga õpilase arengut. Illuka Kooli õpetajad ja tugipersonal osalesid projektis „Hariduslike ja arenguliste erivajadustega laste toetamine Illuka Koolis“, mille eesmärgiks oli parendada koostööd HEV lastega töötamisel.

 

Projekti raames osalesid Illuka Kooli õpetajad ja tugipersonal augustis Illuka koolis toimunud Haridusinnovatsiooni keskuse koolitusel „Individuaalne õppekava ja käitumise tugikava koostamine“. Koolituse käigus said osalejad teoreetilisi teadmisi individuaalse õppekava ja käitumise tugikava koostamisest. Koolitusele järgnes  supervisioon ,mis aitab meeskonnal liikuda sellest kohast, kus ollakse, soovitud tulevikku. Meie kaardistasime hetkeolukorra ja panime paika edaspidised eesmärgid tööks HEV lastega.

 

Sügisvaheajal ootas Illuka Kooli õpetajaid ja tugipersonali 2-päevane koolitus Tartus. Esimesel päeval tutvusime Tartu Herbert Masingu kooli tööga – meile tutvustati kooli administratiivset poolt ning koolis töötavad eripedagoogid jagasid kogemusi individuaalse õppekava ja käitumise tugikava koostamise ja rakendamise kohta.

Teisel päeval jagas oma kogemusi Soome psühhiaater Ben Furman, kes tutvustas enda väljatöötatud lapse oskuste õppe meetodit (ingl. k. kids`skills).

Peale koolitust toimub koolis ka meeskonna  coaching, mille käigus leitakse parimad lahendused tööks HEV lastega ja pannakse paika eesmärgid ning koostöövõimalused lasteaiaga ühtse dokumentatsiooni loomiseks ja tegevusteks.