Illuka Kool

Illuka lasteaed-põhikool

Teksti suurus: a a a

Õppe- ja kasvatustöö

 
 
Õppe-ja kasvatustöö toimub lasteaias ÕPPEKAVA  alusel. Õppe- ja kasvatustegevus toimub lasteaias õppeaastati. Õppeaasta kestab 1. septembrist kuni 31. augustini. Süvendatud õppetöö planeeritud nädalaplaanidega algab 1.septembrist ja kestab mai kolmanda nädalani.
 
2017/2018 õppeaasta üldteema TAHAN MÄRGATA!
 
 
Lasteaia 2017/2018 õppeaasta üldeesmärgid on:
 
1. TURVALISUS - luua lastele nende arenguks soodne, turvaline ning sõbralik arengukeskkond.
2. MÄRKAMINE - iga lapse individuaalsuse ja arengupotsensiaali arvestamine.
3. HOOLIMINE - oma lähedastest, Eestimaast, keskkonnast.
4. VIISAKUS - sõbralik ja heatahtlik käitumine ning suhtumine meid ümbritsevate inimeste suhtes. 
 
 
Lapse põhitegevus on siiski MÄNG, mille käigus omandab ja kinnistab laps uut teavet ning oskusi, väljendab oma tundeid ja soove, õpib suhtlema, omandab kogemusi ja käitumisreegleid.
 
Õppe- ja kasvatustegevus toimub läbi mängu lõimides järgnevaid valdkondi:
 
  1. MINA JA KESKKOND
  2. KEEL JA KÕNE
  3. MATEMAATIKA
  4. KUNST
  5. LIIKUMINE
  6. MUUSIKA
 
Valdkondi läbivad ning õppe- ja kasvatustegevust lõimivad järgmised tegevused: kuulamine, kõnelemine, lugemine ja kirjutamine, vaatlemine, uurimine, võrdlemine, arvutamine ning mitmesugused liikumis-, muusika- ja kunstitegevused. Nädala jooksul kasutatakse kõiki tegevusliike.
 
 
Alates käesolevast õppeaastast kasutame Eesti lasteaedade internetipõhist infosüsteemi: http://www.eliis.ee, kus igal lapsevanemal on mugav võimalus kontakteeruda õpetajate, juhtkonna või teiste lastevanematega ning saada infot lapse kohta ja rühmas toimuvast.