Illuka Kool

Illuka lasteaed-põhikool

Teksti suurus: a a a

Mõisa park

Mõisa park

 

 

Looduskaitse all oleva mõisa pargi suurus on 3,6 ha ning see rajati 19. sajandi lõpus. Reljeefilt tasane, relatiivsed kõrgused 2.06 - 65.35 meetri piires. Park piirneb edelast Kurtna teega, loodest eramu õuega, kirdest ja kagust põldudega. Park on kindlalt piiritletud puiesteede ja kuusehekkidega.

Park omab planeeringus nii regulaar- kui vabakujunduslikke elemente, kuid selles esineb ka regulaarseid elemente, nagu näiteks vahtraallee. Peahoone poolitab pargi kaheks. Peahoone ees asub nn. puhkepark, taha jääb endine puuviljaaed. Pargis leidub peale vahtrate veel teisigi kohalikke puuliike: kuuski, kaski, tammesid, pärnasid, aga ka nulge, lehiseid, seedreid.

Illuka mõisa park sai 1996. aasta 9. juuli tormis tugevalt kannatada ja kuigi olemasolev puistu on osaliselt vananenud, võib tervikuna öelda, et park on nüüdseks suhteliselt heas korras, sest toimub järjepidev hooldus.