Illuka Vald Illuka Kool Kurtna Noortekeskus
 
Illuka Vald
Teksti suurus: a a a

Uudised

Projekt külapood

26.jaanuar 2017

Eesmärgiga suurendada politsei kohalolekut maapiirkondades, tagada avalik kord ja ennetada võimalikke korrarikkumisi viidi 2016. aastal Jõhvi politseijaoskonnas läbi projekt Külapood.Tegemist oli uutmoodi lähenemisega. Selle asemel, et oodata kodaniku pöördumist politseisse olid politseiametnikud ise kohal inimestega suhtlemas ja võimalikke muresid lahendamas. Sihiks oli suhelda kohalike elanike, suvitajate ja ettevõtete külastajatega. Üldjuhul sellist kohalolekut politseilt ei oodata. Kohalikud olid tihti üllatunud ega osanud esmajoones midagi öeldagi. Siiski saime kõigiga jutule. Inimestega sai räägitud turvalisusest, murekohtadest avalikus korras ja liikluses, veeohutusest ning ka politsei tavapärasest kohalolekust.

 

Enimlevinud probleemina toodi välja alkoholiga seonduvat. Seda nii joobes juhtide, bussipeatusesse puhkama heitnud joodikute, avalikult alkoholi tarvitavate isikute ja ka enne kella 10 poes jooki lunivate klientide näol. Veel valmistas muret sõidukijuhtide ükskõiksus – lohakas parkimine, kiirusepiirangute eiramine ja driftimine. Tunti muret petiste üle, kes vanureid tüssata üritavad. Paljud kohalikud arvasid, et politsei võiks õhtuti tihedamalt maapiirkondades kohal olla.

 

Paljud neist muredest on politseile ka varasemast teada ning nende lahendamisega tegeleme me pidevalt - mõnda asja on raske muuta, kuid mitte võimatu. Kahjuks ei saa meie muuta külapoodide kõrgeid hindu, mille üle pea kõikjal kurdeti. Siiski said külaelanike mured ülesmärgitud ning jaoskonnas arutlusele võetud. Liiklusalased probleemid edastasime Maanteeametile.

 

Projekti käigus saime nii positiivset kui ka negatiivset tagasisidet, kuid selle vajalikkus oli ilmselge ning kindlasti kavatseme seda jätkata ka käesoleval aastal. Seni kutsume kõiki kodanikke üles olema avatud ja julgeld politsei poole pöördumisel. Üheskoos parandame kohalikku elu ja loome turvatunde.

 

Siim Linnard

vanemkomissar

Jõhvi-Iisaku konstaablijaoskond

piirkonnavanem

3372307 siim.linnard@politsei.ee