Illuka Vald Illuka Kool Kurtna Noortekeskus
 
Illuka Vald
Teksti suurus: a a a

Uudised

Möödunud aasta on juba seljataha jäänud ning seetõttu on sobilik politsei vaates aasta kokku võtta

27.veebruar 2017

Võrreldes 2015. aastaga tõusis möödunud aastal Illuka vallas kuritegevus ühe episoodi võrra. Illuka vallas registreeriti 2016. aastal 17 kuriteojuhtumit. Viimase kolme aasta jooksul ei ole ükski alaealine Illuka vallas kuritegu toime pannud.        Lõppenud aastal olid tihedaimad süüteod varavastased ja liiklusega seotud. Võrreldes 2015. aastaga on liiklussüütegude arv langenud 33%. Ühele tasemele on jäänud vara- ja avaliku rahu vastaste süütegude arv. Varavastaseid süütegusid pandi toime 11 korral, neist üheksal korral pandi toime vargusi, ühel korral omastamine ning ühel korral arvutikelmus. Neljal korral eemaldas politsei autoroolist keelatud seisundis sõidukit juhtinud isiku. Eelolevaid numbreid vaadates võib öelda, et Illuka vallas on turvaline elada. Kuid loomulikult, alati võiksid need veel väiksemad olla.

        Väärtegusid registreeriti 80 episoodi võrra vähem kui eelneval aastal. Peamised registreeritud väärteod olid seotud liiklusseaduse rikkumistega, kuid ka nende arv langes 40,3%. Möödunud aastal toimus langus kõikides peamistes väärteoliikides.

Karistusseadustiku rikkumistest registreeriti kahel korral varavastane süütegu väheväärtusliku asja vastu, viiel korral avaliku korra rikkumine ning kahel korral riikliku järelevalve teostamise takistamine.

        Illuka valla suurimaks murekohaks on liiklusseaduse nõuete eiramine. 124 rikkumisest registreeriti 2016. aastal kolmel korral juhtimisõiguseta sõiduki juhtimine, seitsmel korral tehnonõuetele vastavuse kontrolli mitteläbinud mootorsõiduki juhtimine, kahel korral alkoholi piirmäära ületavas seisus mootorsõiduki juhtimine, 71 korral piirkiiruse ületamine ja üheksal korral sõitjate- või veoseveo nõuete rikkumine. Järgmise aasta jooksul viime Illuka vallas rikkumiste vähendamiseks läbi erinevaid ennetusüritusi ning tõhustame liiklusjärelvalvet.

Illuka vallas registreeriti 2016. aastal üks inimkannatanuga liiklusõnnetus, kus inimene kahjuks hukkus.

        Illuka valla elanik võib ennast tunda kindlalt ja turvaliselt. Sellest hoolimata tuleb igal inimesel iseenda ja oma vara kaitseks pidevalt kaasa aidata – olgu selleks maja ette paigaldatav liikumisanduriga lamp või sõidukiuste lukustamine. Kutsun kõiki Illuka valla inimesi üles märkamisele ja hoolimisele. Kui näete võõraid või kahtlase käitumisviisiga inimesi ringi liikumas või näete pealt mõnda seaduserikkumist, siis andke sellest teada politsei lühinumbril 112.

 

TRIIN MÄGI,

piirkonnapolitseinik