Illuka Vald Illuka Kool Kurtna Noortekeskus
 
Illuka Vald
Teksti suurus: a a a

Valimisinfo

KOHALIKE OMAVALITSUSTE VOLIKOGUDE VALIMISED
15. oktoobril 2017. a


Ida-Viru maavanema 18. juuli 2017. a korraldus nr 1-1/2017/171 «Alutaguse Vallavolikogu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine, mandaatide arvu määramine ja valimiskomisjoni moodustamine»

Ida-Viru maavanema 18. juuli 2017. a korraldus nr 1-1/2017/173 «Valimisjaoskondade moodustamine Alutaguse Vallavolikogu valimiseks»
Korralduse lisa 1 (kaart)


Alajõe valla, Iisaku valla, Illuka valla, Mäetaguse valla ja
Tudulinna valla ühinemisel moodustuva
Alutaguse valla valimiskomisjon


Komisjoni koosseis

esimees:        Lia Teeväli, tel 337 2733, e-post lia.teevali@iisaku.ee
aseesimees:  Lehti Targijainen, tel 336 6903, e-post lehti.targijainen@maetaguse.ee
        liikmed:  Heli Ferschel
                      Evi Harkmann
                      Tairi Hütt              
asendusliikmed: Heidi Kruut
                           Anne Ferschel

 Alutaguse valla valimiskomisjoni asukoht

Iisaku vallamajas (vallasekretäri kabinet), aadressil Tartu mnt 56, Iisaku alevik, Ida-Virumaa
 


Valimiskomisjoni tööaeg

16. augustist kuni 13. septembrini 2017. a töötab komisjon igal tööpäeval kell 13.00-16.00, välja arvatud 5. septembril 2017. a ja 7. septembril 2017. a, kui komisjon töötab kell 13.00-18.00.
 
Kandidaatide registreerimiseks vajalikud toimingud ja otsused tehakse reedel, 8. septembril 2017. a kell 14.00.
 


Valimiskomisjoni protokollid ja otsused
INFO VALIMISTEL KANDIDEERIJATELE