Illuka Vald Illuka Kool Kurtna Noortekeskus
 
Illuka Vald
Teksti suurus: a a a

Kantselei teenused

Dokumentide vastuvõtmine, registreerimine Illuka Vallavalitsuses

Registreerimistoimingud
1. Dokumentide (kirjade) vastuvõtmine, väljastamine
2. Sünni registreerimine
3. Surmajuhtumi registreerimine
4. Elukoha registreerimine
5. Tõendite väljastamine
6. Info passi ja ID kaardi saamiseks
7. Notariaaltoimingud

Dokumente võib vallavalitsusele edastada: posti teel aadressile Valla Illuka küla Illuka vald 41204 Ida-Viru maakond, e-postiga aadressile illuka@illuka.ee või käsipostiga Illuka Vallavalitsuse postkasti.

 

Dokumente registreerib ja dokumentide menetlemist korraldab Tairi Hütt (telefon 3 323 643) Tairi.Hytt@illuka.ee

 

Sündide, surmade ja elukoha registreerimist teostab ning vastavaid tõendeid väljastab Tairi Hütt (telefon 3 323 643) Tairi.Hytt@illuka.ee

 

Vallavalitsuse kirjavahetusega tegeleb tehniline sekretär Helje Saare (3 323 640), Helje.Saare@illuka.ee

 

Vallavalitsusele esitatud märgukirjad, avaldused, taotlused (edaspidi “kiri”) esitatakse reeglina vabas vormis. Kirjas esitatud soov või ettepanek peab olema väljendatud sõnaselgelt ja üheselt arusaadavalt. Kiri peab sisaldama saatja nime, kontaktandmeid ning kiri peab olema saatja poolt allkirjastatud. Kirjadele vastatakse ühe kuu jooksul.


Seadustes või vallavalitsuse õigusaktides ettenähtud juhtudel peab esitama vormikohase avalduse või taotluse (ehitusloa taotlus, kasutusloa taotlus, taotlused sotsiaaltoetuste saamiseks, avaliku ürituse korraldamine jne.)

 

 

Notariaaltoiminguid teostab Tairi Hütt (telefon 3 323 643) Tairi.Hytt@illuka.ee

 

 

Vaatamisväärsused